כתבה בבלוג

-גנגלית בכפר בעמ'

הגמילה למדליה- מאת גלית שובל

יול 14. 2015 | מאת גלית שובל

http://www.gangalit.co.il/%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94.html